برگ درختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفتریست معرفت کردگار

دولت جان پرور است صحبت آموزگار

غزلیات سعدی

دولت جان پرور است صحبت آموزگار خلوت بی مدعی سفره بی انتظار آخر عهد شب است اول صبح ای ندیم صبح دوم بایدت سر ز گریبان برآر دور نباشد که خلق روز تصور کنند گر بنمایی به شب طلعت خورشیدوار مشعله‌ای برفروز مشغله‌ای پیش گیر تا ببرم از سرم زحمت خواب و خمار خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع ناله موزون مرغ بوی خوش لاله زار برگ درختان سبز پیش خداوند هوش هر ورقی دفتریست معرفت کردگار روز بهار است خیز تا به تماشا رویم تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار وعده که گفتی شبی با تو به روز آورم شب بگذشت از حساب روز برفت از شمار دور جوانی گذشت موی سیه پیسه گشت برق یمانی بجست گرد بماند از سوار دفتر فکرت بشوی گفته سعدی بگوی دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار

/ 3 نظر / 1005 بازدید
Sahra

Salam. mamnun az post e khubetun, mitunam beporsam chera gahi az "hodavanad e hush" va gahi"hushyar" estefade mishavad?

Sahra

ozr mikham"khodavand e hush"

الهام

خداي خوبي داريم . . . آنقدر خوب که با هر مقدار بار سنگين گناه ، اگر پشيمان شويم و توبه کنيم باز هم مهربانانه ما را مي بخشد . . . و آنقدر بخشنده است که باز فرصت جبران را در اختيارمان مي گذارد . . . آري خداي خوبي داريم ... خدايي که مشتاقانه ما را مي نگرد ، با چنين خداي بخشنده و مهرباني ؛ نااميدي از درگاهش معنايي ندارد . . .[گل] خوشحال میشم بهم سربزنی