منم که دیده به دیدار دوست کردم باز

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز

غزلیات حافظ

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز / چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز

نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی / که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز

ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل / که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز

طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق / به قول مفتی عشقش درست نیست نماز

در این مقام مجازی بجز پیاله مگیر / در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز

به نیم بوسه دعایی بخر ز اهل دلی / که کید دشمنت از جان و جسم دارد باز

فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق / نوای بانگ غزل‌های حافظ از شیراز

 

دانلود فایل صوتی این غزل

/ 0 نظر / 132 بازدید