صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم / وآنگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم

صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم

دیوان شمس (غزلیات)

مولوی

 

صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم / وآنگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم

صد نقش برانگیزم با روح درآمیزم / چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم

تو ساقی خماری یا دشمن هشیاری / یا آنک کنی ویران هر خانه که می سازم

جان ریخته شد بر تو آمیخته شد با تو / چون بوی تو دارد جان جان را هله بنوازم

هر خون که ز من روید با خاک تو می گوید / با مهر تو همرنگم با عشق تو هنبازم

در خانه آب و گل بی‌توست خراب این دل / یا خانه درآ جانا یا خانه بپردازم

/ 0 نظر / 69 بازدید